Ing. Jan Vaněk, MBA – Vedoucí divize Sanační a ekologické projekty, člen představenstva
e-mail: vanek@dekonta.cz

Mgr. Renáta Cibulková – projektový administrátor
e-mail: cibulkova@dekonta.cz

Ing. Lenka Vařejková – projektový administrátor
e-mail: varejkova@dekonta.cz

 

Oddělení Průzkumy a Sanace
Oddělení Konzultačních služeb – Praha
Oddělení Technologické laboratoře – Slaný
Oddělení Biotechnologické laboratoře – Dřetovice
Oddělení Výzkumu a vývoje