Ing. Pavel Veselý – Vedoucí oddělení Konzultačních služeb

Ing. Aleš Kulhánek, PhD. – konzultant

RNDr. Petra Vítková – konzultant