Mgr. Sottner Karel –Vedoucí oddělení Vzorkování a emise

Ing. Bednárková Kateřina – Vedoucí oddělení Analytické laboratoře

Zuzana Mudrová – Administrativní pracovník

Doubková Monika – laborantka

Ing. Černá Miroslava – chemik analytik

Ing. Marcela Ibermajerová – chemik analytik

Bc. Konrad Michal – technik měření emisí

Musílek Jiří – vzorkař

Rudolf Miroslav – chemik analytik

Jana Stehlíková – laborantka

Šátek Petr – technik měření emisí

Zdešková Helena – laborantka