RNDr. Ondřej Urban, PhD. – Vedoucí oddělení Průzkumy a sanace

Mgr. Hana Čermáková  – samostatný řešitel

Mgr. Petr Dosoudil – samostatný řešitel

Mgr. Jana Kolářová – samostatný řešitel

Mgr. Jiří Kubricht  – samostatný řešitel

RNDr. Jan Kukačka – samostatný řešitel

Aleš Mansfeld – vzorkař, technik

Mgr. Daniel Světlík – samostatný řešitel

Mgr. Vojtěch Musil  – samostatný řešitel

Ing. Ondřej Perlinger – samostatný řešitel

Ing. Martin Polák  – samostatný řešitel

Fernando Rebelo, MSc. – samostatný řešitel

Ing. Petr Veleba  – samostatný řešitel