Ing. Petra Najmanová – Vedoucí oddělení Biotechnologické laboratoře

Michal Otevřel – chemik – analytik

Martina Staňková – laborantka

Irena Störzerová – laborantka

Ing. Veronika Zajícová – chemik – analytik