Ing. Petra Najmanová – Vedoucí oddělení Biotechnologické laboratoře
e-mail: najmanova@dekonta.cz

Michal Otevřel – chemik – analytik
e-mail: otevrel@dekonta.cz

Martina Staňková – laborantka
e-mail: stankova@dekonta.cz

Irena Störzerová – laborantka
e-mail: laborator1@dekonta.cz

Ing. Veronika Zajícová – chemik – analytik
e-mail: zajicova@dekonta.cz