Ing. Helena Váňová – Vedoucí oddělení Technologické laboratoře

Jan Novák – řešitel

Jaroslav Suchý – technik