Ing. Helena Váňová – Vedoucí oddělení Technologické laboratoře
e-mail: vanova@dekonta.c

Jan Novák – řešitel
e-mail: novak@dekonta.cz

Jaroslav Suchý – technik
e-mail: suchy@dekonta.cz