Mgr. Petra Innemanová, PhD. – Vedoucí oddělení Výzkumu a vývoje

Jana Grohová – projektový administrátor

RNDr. Ivo Hlásenský, PhD. – samostatný řešitel

Ing. Tereza Hnátková, PhD. – samostatný řešitel

Mgr. Vladislav Knytl – řešitel

Ing. Jiří Kroužek – samostatný řešitel

Ing. Ondřej Lhotský – samostatný řešitel

Ing. Pavel Mašín – samostatný řešitel

Karel Nedvěd – technik

Luděk Svatoš – technik

Mgr. Michal Šereš – řešitel

Doc. Ing. Marek Šváb, PhD. – samostatný řešitel

Ing. Luboš Zápotocký – samostatný řešitel