Ing. Michal Vašek – vedoucí oddělení Demolice a zemní práce

Ing. Václav Bakalář – samostatný řešitel

Ing. Martina Hajná – samostatný řešitel