Ing. Olga Honzíková – samostatný řešitel
honzikova@dekonta.cz

Ing. Monika Říhová – samostatný řešitel
rihova@dekonta.cz

Ing. Lucie Václavíková – samostatný řešitel
vaclavikova@dekonta.cz