Ing. Olga Honzíková – samostatný řešitel

Ing. Monika Říhová – samostatný řešitel

Ing. Lucie Václavíková – samostatný řešitel