Ing. Eva Čechová, Ph.D. – samostatný řešitel

Ing. Róbert Bauman – samostatný řešitel

Ing. Luboš Bárta – samostatný řešitel

Ing. František Krpata – samostatný řešitel