Ing. Eva Čechová, Ph.D. – samostatný řešitel
e-mail: cechova@dekonta.cz

Ing. Róbert Bauman – samostatný řešitel
e-mail: bauman@dekonta.cz

Ing. Luboš Bárta – samostatný řešitel
e-mail: barta@dekonta.cz

Ing. František Krpata – samostatný řešitel
e-mail: krpata@dekonta.cz