Ing. Libor Troch – vedoucí Technického oddělení
e-mail: troch@dekonta.cz