Společnost DEKONTA, a.s. vyhrála veřejné výběrové řízení České rozvojové agentury na realizaci projektu „Budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek“. Jedná se o rozvojový projekt mezi Českou Republikou a Gruzií jehož hlavním cílem je transpozice nařízení EU pro nakládání a manipulaci s chemickými látkami – REACH a CLP. Součástí projektu je kromě transpozice těchto dvou nařízení také příprava nového chemického zákona a dále proškolení národních autorit v dané problematice. Hlavním subdodavatelem je společnost MEDISTYL, spol. s.r.o. a hlavním partnerem projektu v Gruzii je Ministerstvo životního prostředí, respektive Ministerstvo zemědělství. Projekt byl zahájen na konci roku 2018 a měl by být ukončen k listopadu 2020.