11.4.2018

Pomáháme v Gruzii

http://www.ceskenoviny.cz/pr/index_view.php?id=1607772


4.4.2018

Společnost DEKONTA, a.s. nově rozšířila nabízené služby a úspěšně zrekonstruovala dvě malé vodní nádrže. Jmenovitě se jednalo o malou vodní nádrž Jenčice ve stejnojmenné obci a malou vodní nádrž Hůrka ve Velkých Popovicích. Součástí rekonstrukce bylo kromě odstranění sedimentu z obou nádrží i rekonstrukce nebo kompletní výstavba výpustného zažízení a bezpečnostního přelivu. Investory obou veřejných zakázek byly obce Jenčice a Velké Popovice a obě zakázky byly zahájeny a úspěšně dokončeny v roce 2017.


Společnost DEKONTA, a.s. vyhrála veřejné výběrové řízení České rozvojové agentury na realizaci projektu „Budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek“. Jedná se o rozvojový projekt mezi Českou Republikou a Gruzií jehož hlavním cílem je transpozice nařízení EU pro nakládání a manipulaci s chemickými látkami – REACH a CLP. Součástí projektu je kromě transpozice těchto dvou nařízení také příprava nového chemického zákona a dále proškolení národních autorit v dané problematice. Hlavním subdodavatelem je společnost MEDISTYL, spol. s.r.o. a hlavním partnerem projektu v Gruzii je Ministerstvo životního prostředí, respektive Ministerstvo zemědělství. Projekt byl zahájen na konci roku 2017 a měl by být ukončen k listopadu 2020.