• Projekt realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR s názvem „Průzkum a sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku III“ je v plném proudu.
    http://www.protext.cz/zprava.php?id=27509
  • Češi pokračují v předávání know-how v oblasti odstraňování ekologických zátěží v Mongolsku.
    http://www.protext.cz/zprava.php?id=27510
  • Češi úspěšně pokračují v asistenci při odstraňování starých ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavské republice
    http://www.protext.cz/zprava.php?id=27747