Systém zabezpečení jakosti, environmentu a BOZP

Společnost DEKONTA, a.s. klade důraz na zabezpečení jakosti dodávaných služeb, minimalizaci negativních dopadů svých aktivit na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Za tímto účelem byl ve společnosti implementován systém managementu jakosti dle požadavků normy ISO 9001, systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001 a systém managementu BOZP dle standartu OHSAS 18001.

Základní přístupy k problematice zabezpečení jakosti, ochrany životního prostředí a BOZP byly formulovány v Politice jakosti, environmentu a BOZP a dále rozvedeny v následující dokumentaci:

  • Příručka jakosti, environmentu a BOZP, která uvádí celkový popis systému.
  • Směrnice, definující způsob provádění administrativních činností uvnitř společnosti včetně plánování a kontroly, komunikace se zákazníkem, vývoje, výcviku zaměstnanců, nakupování subdodávek atd.
  • Procesní příručky, popisující způsob provádění jednotlivých odborných činností ve společnosti a požadavky na řídící, kontrolní a dokumentační činnost ve vztahu k následujícím procesům

Nezávislé ověření implementovaných systémů provedla společnosti CERT-ACO, která také vydala příslušné certifikáty.

.