Společnost DEKONTA, a.s. je nositelem oprávnění k výkonu následujících činností:

 • Podnikání v oblasti nakládání s odpady – včetně nebezpečných
 • Geologické práce
 • Posuzování vlivů na životní prostředí
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Silniční motorová doprava nákladní
 • Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
 • Testování, měření a analýzy
 • Měření znečišťujících a pachových látek
 • Zpracování rozptylových studií
 • Výkon zeměměřických činností
 • Výroba a dovoz chemických látek a přípravků
 • Projektování, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • Výroba a zpracování paliv a maziv
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
 • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • Činnost účetních poradců, vedení účetní a daňové evidence
 • Realitní činnost
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

DEKONTA, a.s. se podílí na činnosti řady domácích i zahraničních profesních organizací:

NICOLE (The network for Industrially Contaminated Land in Europe) – mezinárodní asociace sanačních firem (Niz.)
SCHP ČR – Svaz chemického průmyslu ČR
EuroSpill Association
Food and Agriculture Organisation
EFB
– European Federation of Biotechnology

Společnost je dále registrována v následujících mezinárodních databázích:

EBRD (Environmental Consultant Database) – databáze Evropské banky pro obnovu a rozvoj
AFBD DACON – databáze African Development Bank Group
CORDIS – Partners Service databáze firem spolupracujících v rámci výzkumných a vývojových projektů Evropské unie
Greenpages – The database of leading suppliers and enviromental organisations. – Databáze významných enviromentálních dodavatelů a organizací.

Responsible care

Responsible Care je dobrovolná celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu zaměřená na neustálé zlepšování a dosahování excellence v oblasti životního prostředí, ochrany zdraví, bezpečnosti práce a dodržování bezpečnostních opatření.

Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA), v Evropě Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC). Společnost DEKONTA, a.s. přistoupila k dobrovolnému programu RESPONSIBLE CARE – Odpovědné podnikání v chemii již v roce 2007 a řídí se základními principy tohoto programu:

 1. veřejné povědomí,
 2. soustavně zlepšovat znalosti v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a výkon našich technologií, procesů a výrobků po dobu jejich životního cyklu, a tak zabránit poškozování lidí a životního prostředí,
 3. efektivně využívat zdroje a minimalizovat vznik odpadů,
 4. otevřeně informovat o výkonech, úspěších a nedostatcích,
 5. naslouchat lidem, angažovat je a pracovat s nimi; porozumět jejich obavám a očekávání a zohledňovat je,
 6. spolupracovat s vládami a organizacemi na vývoji a implementaci účinných předpisů a standardů a plnit je, nebo je překonávat,
 7. poskytovat pomoc a poradenství při zavádění odpovědného zacházení s chemikáliemi všem, kteří s nimi zacházejí a užívají je.

 

 

.