Datum zápisu: 8.července 1996 Obchodní firma: DEKONTA, a.s. Sídlo:   Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Identifikační   číslo:   250 06 096 Právní   forma:   Akciová společnost
Předmět  podnikání:

 1. podnikáni v oblasti nakládáni s nebezpečnými odpady
 2. geologické práce
 3. projektová činnost ve výstavbě
 4. prováděni staveb, jejich změn a odstraňováni
 5. technicko-organizačni činnost v  oblasti požárni ochrany
 6. poskytováni technických služeb k ochraně majetku a osob
 7. výkon zeměměřických činnosti
 8. měřeni znečišťujících a pachových látek, zpracováni rozptylových studii
 9. výroba a zpracováni paliv a maziv
 10. Činnost účetnich poradců, vedeni účetnictví, vedeni daňové evidence
 11. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 12. Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
  -nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
  – nákladní mezinárodni provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
  -nákladní mezinárodni provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
 13. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a  telekomunikačních zařízeni
 14. Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků

Statutární   orgán   –  představenstvo:
předseda představenstva:
Mgr. Karel Petrželka, r.č. 660708/0469 Zdiby, Přemyšleni, U Vrbiček 172, PSČ 250 66
den vzniku funkce: 26.ledna 2011 den vzniku členství v představenstvu: 26.ledna 2011
člen představenstva:
Ing. Robert Raschman, r.č. 610129/2153 Mnišek pod Brdy, Ke Škole 864, PSČ 252 10
den vzniku členství v představenstvu: 26.ledna 2011

Údaje  platné  ke   dní:   15.03.2011   6:00


Strana:   1/3

oddil B, vložka 12280

člen představenstva:
Ing. Jan Vaněk, r.č. 740213/0703 Slaný, Scheinpflugové 1599, PSČ 274 01
den vzniku členství v představenstvu: 26.ledna 2011
člen představenstva:
Mgr. Jakub Kanta, r.č. 730120/0280 Lány, Březová 657, PSČ 270 61
den vzniku členstvi v představenstvu: 26.ledna 2011
člen představenstva:
Ing. Aleš Pražák, r.č. 740409/0661 Slaný, Vepřkova 853/4, PSČ 274 01
den vzniku členstvi v představenstvu: 26.ledna 2011
Jménem společnosti jedná vůči třetim osobám v celém rozsahu představenstvo, a to tak, že každý člen představenstva jedná samostatně.
Dozorčí   rady:
předseda dozorčí rady:
RNDr. Tomáš Havlik, r.č. 660214/0270 Praha 5, Volutová 2523, PSČ 158 00
den vzniku funkce: 26.ledna 2011 den vzniku členstvi v dozorci radě: 26.ledna 2011
místopředseda dozorčí rady:
Ing. Pavel Mothejl, r.č. 650106/0907 Praha 6, Nikoly Tesly 9, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 26.ledna 2011 den vzniku členstvi v  dozorci radě: 26.ledna 2011
místopředseda dozorčí rady:
Ing. Petr Mothejl, r.č. 650106/0896 Kačice, Hradečno 9, PSČ 273 04
den vzniku funkce: 26.ledna 2011 den vzniku členstvi v dozorci radě: 26.ledna 2011
člen dozorčí rady:
Ing. Tomáš Řiha, r.č. 600315/0076
Ústi nad Labem, Klišé, Slavíčkova 332/2, PSČ 400 01 den vzniku členstvi v dozorci radě: 26.ledna 2011
člen dozorčí rady:
Ing. Ladislav Typlt, r.č. 630324/1571 Praha 6, Ruzyně, Lounská 817/4, PSČ 161 00
den vzniku členstvi v dozorci radě: 26.ledna 2011
člen dozorčí rady:
Ing. Iveta Čepeláková, r.č. 736011/0428 Brandýs nad Labem, Dřevčice 191, PSČ 250 01
den vzniku členstvi v dozorci radě: 26.ledna 2011

Akcie:

994 ks kmenové akcie na jmenov listinné podobě ve jmenovité hodnotě 29 516,- Kč
3 ks kmenové akcie na jmenov listinné podobě ve jmenovité hodnotě 29 592,80 Kč
2 ks kmenové akcie na jmenov listinné podobě ve jmenovité hodnotě 29 530,40 Kč
Údaje platné  ke   dni:   15.03.2011   6:00Strana:   2/3

oddíl B, vložka 12280
1 ks kmenové akcie na jménov listinné podobě ve jmenovité hodnotě 29 570,40 Kč
Základní  kapitál:   29 516 313,60 Kč
Splaceno: 29 516 313,60 Kč
Ostatní   skutečnosti :

 1. Společnost byla založena jediným zakladatelem Spolek pro chemickou a  hutní výrobu, akciová společnost Zakladatelskou listinou ze dne 10.6.1996 s doplněním dne 21.6.1996.
 2. Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklé společnosti DEKONTA Kladno, a.s., sídlem Dřetovicích 109, IČ 61672980, zapsané dříve do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v  Praze, oddíl B., vložka 3693, která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 29.10.2001 a sloučena se společností.
 3. Společnost DEKONTA, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Podhoří 328/28, IČ 250 06 096, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností SÍTA CZ, a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00, IČ 256 38 955. Na nástupnickou společnost SÍTA CZ, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti DEKONTA, a.s. určená ve Smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský soud v Praze

Obchodní rejstřík
Ověřuji pod pořadovým číslem Pí 3-17770/2011, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovné shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě

Praze 13 dne 15.03. 2011
Ověřující osoba:   Hurajčík Milan


Údaje platné  ke  dni:   15.03.2011   6:00

.