• Dodávka a instalace biofiltru

Objednatel: Investspol, s.r.o.
Místo realizace: Badín, okr. Banská Bystrice, Slovensko
Doba realizace: 2011
Předmět zakázky:  Dodávka a instalace technologie sloužící k eliminaci pachových látek z provozního zařízení (fermentační haly) kompostárny KOMPALA u Bánské Bystrice. Kontaminant – pachové látky.

  • Dodávka biofiltru

Objednatel: Vítkovice Power Engineering a.s.
Místo realizace: Španělsko
Doba realizace: 2011
Předmět zakázky: Dodávka biofiltrů pro čištění odpadního vzduchu z homogenizační bioplynové stanice BPS Ultzama Španělsko.

.