• Demolice objektů v Ostředku

Objednatel: IM-stav Praha s.r.o.

Místo realizace: Ostředek

Doba realizace: 2012

Předmět zakázky:  Odstranění nadzemních částí stavebních objektů obsahující azbestové vláknité silikáty, demolice podlahových konstrukcí objektů a následné terénní úpravy 10 stávajících objektů v areálu bývalého školícího střediska v Ostředku.

  • Demolice a zemní práce na objektu Na Příkopě v Praze 1

Objednatel: KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o.

Místo realizace: Praha 1

Doba realizace: 2011-2012

Předmět zakázky:  Příprava, regenerace a revitalizace území pro budoucí výstavbu objektu. Demolice bankovního trezoru, demolice konstrukcí podzemních podlaží stávajícího objektu, zemní práce a likvidace veškerých vzniklých odpadů.

  • Demolice objektů, kácení zeleně, odstranění odpadů a demontáž azbestové krytiny na lokalitě „Nová Kanadská ambasáda a oficiální rezidence“

Objednatel: HOCHTIEF CZ a.s.

Místo realizace: Praha 6 – Bubeneč

Doba realizace: 2011

Předmět zakázky:  Demontáž azbestové krytiny, demolice objektů a kácení zeleně, včetně ekologického odstranění veškerých odpadů.

  • Demolice a zemní práce pro objekt Vila Šárka – I. etapa, Praha 6

Objednatel: Zakládání Group a.s.

Místo realizace: Praha 6, Vila Šárka

Doba realizace: 2011

Předmět zakázky:  Demolice starých základových konstrukcí, těžba stavební jámy, úprava základové spáry, výkopy a provedení drenáží, rekonstrukce vily.

  • Zemní práce pro objekt Nad Závěrkou

Objednatel: Zakládání Group a.s.

Místo realizace: Praha 6 – Nad Závěrkou

Doba realizace: 2010-2011

Předmět zakázky:  Výkop zapažených stavebních jam, zemní práce, úprava základové spáry, skrývka ornice, výkopy a provedení drenáže pod úrovní základové spáry.

  • Demoliční práce v areálu nákladového nádraží Praha 6 – Bubny

Objednatel: Ptáček, a.s.

Místo realizace: Praha 6 – Bubny

Doba realizace: 2010

Předmět zakázky:  Demontáž technologických zařízení, odstranění střešních krytin, separace kontaminovaných materiálů, vnitrostaveništní přeprava, odvoz a likvidace odpadů

  • Demoliční a sanační práce pro výstavbu nového bloku K7 v elektrárně ALPIQ Kladno

Objednatel: Ptáček, a.s.

Místo realizace: Kladno, areál elektrárny ALPIQ

Doba realizace: 2010

Předmět zakázky:  Demontáž technologických zařízení, demolice stolic pod turbogenerátory, separace kontaminovaných materiálů, vnitrostaveništní přeprava, odvoz a likvidace odpadů

  • Zemní práce a demolice na lokalitě Starý závod – Strakonice

Objednatel: E.ON Česká republika, s.r.o.

Místo realizace: Strakonice

Doba realizace: 2009-2010

Předmět zakázky:  Demolice zpevněných částí terénu a stáčecího domku, odtěžba nadložních nekontaminovaných zemin a zemní práce pro zpřístupnění podzemních nádrží a souvisejících podzemních trubních rozvodů na trafoolej, odstranění všech vzniklých odpadů, průběžné snižování hladiny podzemní vody z výkopu a dokončovací práce.

 

 

 

 

 .