• Doprůzkum znečištění v areálu bývalého podniku KOVOPLAST, Nový Bydžov

Objednatel:                 G-servis Praha, spol. s r. o.
Místo realizace:          Nový Bydžov
Doba realizace:           4-6/2012
Předmět zakázky:       Provedení vrtných prací na zakázce „Město Nový Bydžov – doprůzkum znečištění v areálu bývalého podniku KOVOPLAST“. Vrty byly prováděny systémem jádrově-rotačního vrtání s průběžným ocelovým pažením, průměr vrtů až 280 mm, hloubka vrtů 8 m, vrty byly vystrojeny PE potrubím, obsypány a osazeny ocelovým zhlavím.

  • Sanace skládky průmyslového odpadu v k. ú. Bukovany – vrtné práce

Objednatel:                 EPS, s. r. o.
Místo realizace:          Bukovany
Doba realizace:           3-5/2012
Předmět zakázky:       Vybudování sanačních a monitorovacích vrtů pro sanaci podzemní vody kontaminované vlivem průsaku polutantů z nezabezpečené skládky.

  • Hydrogeologický vrt v areálu LEGO, Kladno – Kročehlavy

Objednatel:                 SATER – PROJEKT, s. r. o.
Místo realizace:          Kladno – Kročehlavy
Doba realizace:           9-10/2011
Předmět zakázky: Hydrogeologický průzkum pro zjištění možností využívání podzemní vody na lokalitě. Součástí průzkumu byla realizace hydrogeologického vrtu do hloubky 95 m, ověření vydatnosti vrtu, hloubek přítoků a kvality podzemní vody.

  • Překlenovací ochranné čerpání na letišti Praha – Ruzyně v oblasti hangáru F a jeho okolí, III. etapa

Objednatel:                 Ministerstvo financí ČR
Místo realizace:          Letiště Ruzyně – hangár F
Doba realizace:           vrtné práce 9-10/2011, sanace 6-11/2011
Předmět zakázky:       Instalace monitorovacích vrtů pro monitoring sanace znečištěné podzemní vody.

  • Průzkum znečištění v areálu firmy OPTREX, Vrchlabí

Objednatel:                 ERM Hungária Kft.
Místo realizace:          Vrchlabí
Doba realizace:           9/2011
Předmět zakázky:       Realizace monitorovacích vrtů pro průzkum znečištění v areálu firmy OPTREX, Vrchlabí.

  • Studna a vrty pro tepelné čerpadlo Lány

Objednatel:                 manželé Typolovi
Místo realizace:          Lány
Doba realizace:           7-10/2011
Předmět zakázky:       Realizace vrtané studny pro zásobování RD vodou a dvou vrtů pro tepelné čerpadlo do hloubky 100 m pro vytápění RD včetně osazení, vystrojení, ověření vydatnosti a kvality podzemní vody.

  • Průzkum znečištění v areálu firmy PANASONIC, Plzeň

Objednatel:                 ERM Hungária Kft.
Místo realizace:          Plzeň
Doba realizace:           7/2011
Předmět zakázky:       Realizace monitoring  vrtů pro průzkum znečištění v areálu firmy PANASONIC, Plzeň.

  • Průzkum znečištění Hodkovice nad Mohelkou

Objednatel:                 ERM Hungária Kft.
Místo realizace:          Hodkovice nad Mohelkou
Doba realizace:           6/2011
Předmět zakázky:       Realizace monitorovacích vrtů pro průzkum znečištění na lokalitě v Hodkovicích nad Mohelkou.

  • Jímací vrt jako zdroj vody na lokalitě Resort Sázava Parkland v k. ú. Kácov, okres Kutná Hora

Objednatel:                 Sázava Parkland, a. s.
Místo realizace:          Kácov, okres Kutná Hora
Doba realizace:           4-5/2012
Předmět zakázky:       Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje pro klubovnu v golfovém areálu, případně pro ubytovací zařízení (bungalovy). Součástí průzkumu byla realizace jímacího vrtu do hloubky 53 m, ověření vydatnosti a kvality podzemní vody.

  • Odstranění zdravotních rizik pro obyvatele města Pečky – bývalý závod ZPA Čakovice

Objednatel:                 Město Pečky
Místo realizace:          Pečky, areál bývalého ZPA
Doba realizace:           vrtné práce 2/2011, sanace 12/2010 – 11/2012
Předmět zakázky:       Instalace sanačních vrtů pro sanační čerpání znečištěné podzemní vody.

 

 

.