V oblasti nakládání s vodami nabízíme zpracování havarijních vodohospodářských plánů dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.

V oblasti ochrany ovzduší nabízíme zpracování:

  • provozních řádů dle zákona o ovzduší,
  • plánů zavedení zásad správné zemědělské praxe,
  • ročních hlášení, jako např. poplatkového hlášení, souhrnné provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 1, REZZO2), roční bilance VOC atd.

Dále nabízíme komplexní konzultace v oblasti ochrany ovzduší, např. týkající se kategorizace zdrojů, vyřizování příslušných povolení ke zdrojům znečišťování ovzduší, včetně jednání s úřady.

 

 .