Ekologická havarijní služba je zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce, pro celé území ČR. Havarijní službu je možno aktivovat telefonicky, předáním informace na dispečink. Výjezd havarijního vozidla je garantován do 30 min od přijetí informace o vzniku havárie.

Spojení na non-stop havarijní dispečink 602 686 622

Jsme držiteli certifikátu jakosti ISO 9001 a životního prostředí ISO 14001. Systém řízení dle OHAS 18000 a osvědčení program Responsible Care.

Zásahová jednotka DEKONTA, a.s. řeší kompletní problematiku úniků chemických látek:

  • Ropné havárie
  • Chemické havárie
  • Sanace kontaminovaných zemin
  • Sanace podzemních a povrchových vod
  • Odstranění nebezpečných odpadů a toxických látek
  • Expertní posouzení rizik
  • Bezplatná telefonická konzultace

Poskytujeme školení a trénink zaměstnancům klienta.

Společnost DEKONTA, a.s. má dle zákona č. 239/2000 Sb. O Integrovaném záchranném systému České Republiky uzavřenou Dohodu o spolupráci č. PO – 2801/IZS – 2006 s Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR.

Od 10.1. 2002 byla zakládací listinou a nařízením HZS zřízena Jednotka požární ochrany DEKONTA, a.s.. V současné době je v JPO DEKONTA, a.s. zařazeno přes 30 trénovaných členů.

Od 15.3. 2003 je DEKONTA, a.s. součástí systému TRINS (Transportní informační a nehodový systém) jako regionální středisko číslo 27.

Od 1.7. 2004 je DEKONTA, a.s. zařazena do ZBS HMP – záchranného bezpečnostního systému hlavního města Prahy.

Struktura
Organizace zásahu
Vybavení
Zařízení pro zpracování odpadů a kalů, sklad nebezpečných odpadů

Reference
Galerie

https://youtu.be/cPF9os1YXKc.