Ekologická havarijní služba Dekonta, a.s. je technicky vybavena pro kompletní zvládání ekologických havárií s únikem ropných a dalších chemických látek. Nasazené prostředky splňují přísná kritéria pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, případně pro kontakt s kyselinami a zásadami.

Rychlá zásahová vozidla

Ekologická havarijní služba disponuje rychlými zásahovými automobily vybavenými pro zvládání ekologických havárií – Renault Midlum, Dodge RAM 2500 a Toyota Hilux se speciálními nástavbami a vysokou průchodností terénem.

Vybavení vozidla zajišťuje:

  • odčerpávání chemických látek z terénu,
  • ochranu povrchových toků nornými stěnami,
  • odčerpání ropných látek z toků,
  • monitoring znečištění v horninovém prostředí včetně stanovení jeho migrace,
  • monitoring povrchových a podzemních vod,
  • ochranu kanalizačních řadů,
  • ošetření zasažených ploch sorpčními prostředky, jejich sběr a bezpečné uložení,
  • stanovení parametrů pracovního prostředí.

 

_DSC8155

Lehké zásahové čluny

Hliníkový člun Marine – člun je vyroben ze slitiny hliníku, která má vysokou měrnou vodivost, a proto je ji možno použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Z tohoto důvodu jsou hliníkové čluny vhodné pro použití při únicích ropných látek jako pracovní loď. Ultimate Dinghy 400 – se vyznačuje nízkou hmotností a velkou stabilitou při použití na rychle proudící vodě. Čluny slouží k instalaci norných stěn, aplikaci sorbentů a průzkumu znečištění. Oba čluny jsou osazeny závěsným motorem Suzuki 14,5 kW.

Ochranné prostředky

Při únicích toxických nebo neznámých látek je využívána řada ochranných prostředků:

Protichemický oblek Tychem TK je nejnovějším typem lehkého protichemického obleku s mimořádně vysokou ochranou proti průniku chemikálií. Tento plynotěsný oblek je vyroben z vícevrstvého materiálu. Chemická odolnost Tychemu TK je u většiny agresivních chemikálií delší než 480 minut (čpavek, chlor, toluen, dichlormetan aj.) Oblek má vyměnitelné dvojité rukavice i holínky. Je vybaven mimořádně velkým pružným zorníkem umožňujícím maximální výhled. Oblek je určen k použití výhradně se vzduchovým dýchacím přístrojem.

Dýchací přístroje Auer – moderní přetlakové vzduchové dýchací přístroje s lehkou kompozitovou lahví zajišťují bezpečnost při práci v toxickém nebo nedýchatelném prostředí.

Pro případ zásahu v prostředí s nižším rizikem jsou členové havarijní skupiny vybaveni zásahovými obleky NOMEX, obuví HAIX, přilbami GALLET a zásahovými rukavicemi s odolností proti chemickým látkám a svítilnami do ZÓNY 2. Pro práci v definovaném prostředí s nižšími koncentracemi škodlivin jsou používány celoobličejové masky a polomasky s filtry 3M, které zajišťují dlouhodobou ochranu. Při zásahu na vodní hladině jsou nasazovány vodotěsné obleky REO AMOS.

Čerpadla a skimmery

Ekologická havarijní služba DEKONTA, a.s. disponuje řadou čerpadel pro různá použití a odlišná média. Ve vybavení jednotky jsou peristaltická, oběhová, membránová i šneková čerpadla:
Peristaltické čerpadlo DEPA/ELRO – univerzální vysoce odolné samonasávací čerpadlo pro čerpání hořlavých kapalin, kyselin a zásad.
Čerpadlo MAST TUP 2-1 je možné použít pro čerpání produktů skupiny výbušnosti IIA a IIB v zóně výbušnosti 1 a 2.
Čerpání je možné realizovat pomocí ponorného koše, nebo napojením na skimmer OELA III. Čerpadlo je určeno k dopravování hořlavých kapalin s pevnými částicemi do velikosti 8 mm. Průtok při 5 m vodního sloupce je 350 l/min ~ 24 m²²/h.
Odstředivé kalové čerpadlo WACKER PT 3A je vysoce výkonné odstředivé čerpadlo, poháněné benzínovým motorem Honda 250 cm³, určené k dopravování odpadních vod a méně hořlavých ropných látek (oleje, ropa). Vhodné zejména pro odčerpávání zatopených podzemních prostor. Výtlačná výška 29 m, maximální průtok 96 m³/h.
Výkonná ponorná čerpadla Sigma s možností zapojení do kaskády a čerpání z hloubky až 40 m.
Skimmer OELA – je plovoucí olejový sběrač pro rychlejší odsávání oleje a dalších příbuzných znečišťujících látek z hladiny klidných i pohyblivých vod s automatickým nastavováním sběrné hrany.

Norné stěny a sorpční prostředky

Ve středisku DEKONTA, a.s. Slaný je v rámci IZS dislokován konsignační sklad havarijních prostředků firmy REO AMOS. Jedná se zejména o norné stěny, sorbenty, sorpční stěny a kanalizační ucpávky. Hydrofobní sorpční koberce – jedná se o polypropylenovou netkanou textilii, která je určena pro sanaci nebezpečných kapalin z vodní hladiny i pevného povrchu. Hydrofobní a univerzální sorpční drtě – sypké prostředky použitelné na pevné povrchy, vodní hladinu, ropné látky i ostatní chemikálie. Pevná norná stěna – plněná pěnou – je určena k tvorbě bariér na vodní hladině při likvidaci ekologických havárií a při prevenci před nimi. Nafukovací norná stěna – slouží pro záchyt ropných produktů z vodní hladiny. Jedná se o vzdušnici tvaru válce o průměru 30 cm, která je opatřena hradící zástěrkou o výšce 48 cm.

Sanační zařízení

Pro sanaci lokality po úniku kontaminantu jsou k dispozici sanační zařízení s různým zaměřením. Pro sanaci podzemních vod slouží například gravitačně sorpční odlučovače, stripovací kolony, biotechnologie. Katalyticko-oxidační spalovny, ventingové stanice a uhlíkové sorpční filtry jsou používány k odsávání kontaminovaného ovzduší, případně vzdušniny nesaturované zóny. K zajištění dlouhodobých sanačních prací jsou nasazovány moderní technologie vyvíjené v divizi Sanačních a  Ekologických Projektů a Technického Zabezpečení.

Přenosné analyzátory a měřidla

Slouží k získávání okamžitých informací o výbušnosti prostředí, koncentraci organických par, radioaktivitě, případně charakteru neznámé uniklé látky. Přenosný analyzátor plynů ECOPROBE 5 slouží k okamžitému vyhodnocení rozsahu kontaminace ropnými uhlovodíky v půdním prostředí. Přístroj Ecoprobe 5 pro plynometrické měření je vybaven fotoionizačním detektorem, který zajišťuje měření obsahu uhlovodíků v půdním vzduchu pro více jak 250 uhlovodíkových sloučenin s ostrým potlačením rušivého vlivu methanu. Dále je vybaven infračerveným analyzátorem. Měřený vzduch je nasáván pomocí zemních sond do aparatury. Detektor výbušnosti Draeger je užíván ke kontinuálnímu měření pracovního ovzduší. Ke standardní výbavě patří dozimetr, pH metr, detekční a sorpční trubičky, fázoměry, hladinoměry.

Vrtná souprava

Pásová vrtná souprava AMS Power Probe 9630 Versa Track (VTR) umožňuje v zatláčecím (vibračním) režimu provádět velice rychlý průzkum lokality a odběr neporušených stratifikovaných vzorků v PET pouzdrech o průměru 72 mm. Hmotnost soupravy bez výstroje činí 5,7 tun. Souprava vrtá i v rotačním režimu spirálem.

Ramanův spektrometr

Tento unikátní přístroj umožňuje rychlou terénní identifikaci neznámých látek pevných, kapalných či na bázi gelů, jejichž molekuly jsou spojeny kovalentními nebo polárně kovalentními vazbami. Ramanův spektrometr je přenosný přístroj obsahující vysoce výkonné laserové diody. Je vybaven rozsáhlou databází obsahující více jak 3200 organických i anorganických látek, výbušnin, drog, plastů, bílých prášků, a to i jejich směsí. Společnost DEKONTA, a.s. zakoupila tento přístroj jako první soukromá firma v ČR.

 

 .