Čištění odpadních vod a kalů

Zařízení slouží ke zpracování:

 • vod znečištěných ropnými látkami,
 • odpadů z úkapových jímek na ČS PHM,
 • odpadů z myček automobilů při jejich periodickém čištění,
 • vod z čištění autocisteren přepravujících PHM,
 • odpadních vod po čištění produktovodů,
 • kalů z lapáků nečistot,
 • oplachových vod z likvidací průmyslových havárií a dopravních nehod,
 • dešťové vody z havarijních van,
 • kontaminovaných sedimentů.

P1030224

Sklad nebezpečných odpadů

Soubor zařízení pro příjem, soustředění a dočasné skladování ostatních a nebezpečných odpadů

Kapacita:

 • jednorázová skladovací kapacita – 1680 m³ kapalných odpadů,
 • chemickofyzikální úpravna odpadní vody – 50 m³ kapalných odpadů za den, roční kapacita 12 500 m³,
 • deemulgační stanice – 9 m³ kapalných odpadů za den, roční kapacita 2700 m³,
 • jednorázová kapacita skladu nebezpečných odpadů je 50 t skladovaných odpadů současně.

Použité technologie:

 • přijímací jímky a vany s peristaltickými, kalovými a membránovými čerpadly,
 • sedimentární nádrže vybavené nornými stěnami a gravitačními odlučovači,
 • reaktor na zpracování průmyslových kontaminovaných vod,
 • dekantační odstředivka.

Fyzikálně-chemické čištění odpadních vod

Po oddělení nepolární fáze je pomocí chemikálií voda zbavena jemných koloidních částic, které jsou následně odvedeny ve formě kalu na další zpracování pomocí dekantační odstředivky

Dekantační odstředivka

Technologie na principu zahušťování odstředěním za přítomnosti organických flokulantů. Umožňuje kontinuální provoz a dosahuje vysokého stupně zahuštění. Velikost částic se může pohybovat od 0,005 až do 15 mm. Výsledné kaly mají vysoký obsah sušiny a jsou vhodné k následné přepravě a dalšímu zpracování.

[wpgmza id=“3″]

 

 .