Společnost DEKONTA, a.s. vybudovala vlastní technologickou laboratoř, která je zaměřena na provádění technologických zkoušek zpracování průmyslových odpadů. Zaměření a vybavení laboratoře z ní činí zcela ojedinělé pracoviště.
Technologie a postupy pro zpracování průmyslových odpadů jsou velmi nákladné, a to jak z investičního, tak i provozního hlediska. Je proto velmi výhodné, leckdy dokonce i nutné, při návrhu těchto technologií vycházet z provozně ověřených dat. Právě tato data je možné získat v technologické laboratoři Slaný společnosti DEKONTA, a.s., jejíž hlavní náplní jsou:

  • zkoušky zpracování odpadů v modelovém měřítku, řádově v objemu jednotky až stovky kg průmyslových odpadů,
  • spolupráce při návrhu vhodných technologických postupů,
  • ověřování navržených technologických postupů a stanovení doporučených technicko-technologických parametrů velkých provozních zařízení,
  • řešení výzkumných projektů.

Technologická laboratoř poskytuje zázemí pro krátkodobé i dlouhodobé technologické zkoušky. Výhodou je úzká spolupráce s dílnami divize technického zabezpečení, jež umožňuje okamžitě reagovat na zjištěné poznatky a rychle provádět případné technické nebo jiné úpravy zkušebních sestav.

Důležitou součástí technologické laboratoře je i její odloučené pracoviště – laboratoř zpracování odplynů, které se zabývá zejména problematikou čištění odpadních plynů. Laboratoř slouží jako základna výzkumu biofiltrů a jiných technologií umožňujících zpracování odpadních plynů a některých odpadních vod.

IMG_3211color

Technologická laboratoř disponuje těmito poloprovozními zařízeními:
Brzy doplníme


Kromě běžného vybavení disponuje Technologická laboratoř těmito čtvrt/poloprovozními jednotkami:

Po konzultaci je možné tato zařízení upravit, případně zajistit výrobu zařízení jiných.

.