DEKONTA, a.s. provádí autorizované měření emisí průmyslových zdrojů znečišťování ovzduší.

Měření emisí, imisí a kvality ovzduší je realizováno v rámci komplexního laboratorního servisu, který poskytuje společnost , a.s. v oblasti ochrany životního prostředí. Moderní technické vybavení, odbornost a rozsáhlé zkušenosti pracovníků měřící skupiny jsou zárukou vysoké kvality a flexibility služeb dodávaných na území České republiky i v zahraničí

Měření emisí v laboratoři DEKONTA, a.s.

Měření emisí, imisí a kvality ovzduší provádí laboratoř společnosti DEKONTA, a.s. v Ústí nad Labem (DLÚ) která je:

  • akreditována pro odběry a měření emisních, imisních parametrů a kvality ovzduší u ČIA pod číslem 1240,
  • pro měření emisních parametrů autorizovaným subjektem u Ministerstva životního prostředí č.j. 2137/780/11/Hl ze dne 7.11.2011.

 

.