Měření emisí v rozsahu:

 • Měření vzduchotechnických parametrů a doplňkových veličin:
  • měření teploty plynů,
  • měření tlaku v potrubí,
  • stanovení vlhkosti plynu,
  • rychlost proudění plynu v potrubí,
  • objemový průtok plynu v potrubí,
  • stanovení obsahu oxidu uhličitého a kyslíku,
  • stanovení složení a hustoty plynu v potrubí.
 • Měření modelových procesů při spalování a termodesorpcích
 • Kontrola správného chodu zařízení
 • Kontrola účinosti odlučovačů emisí znečišťujících látek
 • Ověřování automatizovaných emisních měřicích systémů dle zákona o ovzduší
 • Technologická měření za účelem ověření a identifikace látek v odpadních plynech
 • Stanovení NEL a C10-C40 v emisích
 • Detekční stanovení plynných látek za využití detekčních trubiček
 • Stanovení plynů za využítí specifických detektorů (H2, H2S, NH3, CH4)
 • Emisní a tepelně technická měření kotlů

 

 .