Měření kvality ovzduší v rozsahu:

 • Stanovení suspendovaných částic PM10 a PM2,5 a polétavého prachu v ovzduší
 • Stanovení kovů v ovzduší
 • Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v ovzduší
 • Stanovení amoniaku v ovzduší
 • Stanovení sirovodíku v ovzduší
 • Stanovení oxidů dusíku v ovzduší
 • Stanovení NEL a C10-C40 v ovzduší
 • Stanovení těkavých organických látek (VOC) v ovzduší
 • Měření meteorologických parametrů a doplňkových veličin:
  • měření teploty vzduchu,
  • měření barometrického tlaku,
  • stanovení relativní vlhkosti,
  • měření rychlosti a směru větru.

 

 .