Měření kvality půdního vzduchu v rozsahu:

 • Stanovení NEL
 • Stanovení BTEX
 • Stanovení styrenu
 • Stanovení chlorovaných uhlovodíků včetně vinylchloridu
 • Stanovení ostatních VOC látek
 • Stanovení Hg
 • Měření meteorologických paramterů a doplňkových veličin
  • Měření teploty okolního vzduchu a půdního vzduchu
  • Měření barometrického tlaku
  • Stanovení relativní vlhkosti okolního vzduchu a půdního vzduchu

 

 .