V rámci komplexních služeb v oblasti odstraňování odpadů zajišťuje DEKONTA, a.s. také jejich přepravu od zákazníků do místa konečného zneškodnění, příp. i nakládku. Nabízíme i ADR přepravu nebezpečného odpadu.
Pro přepravu využíváme jak vlastní techniku:

  • nákladní automobily,
  • kontejnerové nákladní automobily pro přepravu pevných odpadů a kalů,
  • kontejnerové nákladní automobily,
  • cisternové vozy pro přepravu kapalných a zvodnělých odpadů,
  • čelní nakladače a pásové bagry pro nakládku odpadů,
  • zásobníky a přepravní kontejnery o objemu 1 až 20 m3,

tak i prostředky smluvních subdodavatelů. Veškerá používaná technika splňuje technické a bezpečnostní požadavky vyplývající z platné legislativy.

 

_DSC8582