V rámci terénních úprav nabízíme uložení Vašeho inertního odpadu na lokalitě Drnov.

Podrobnější informace naleznete v letáku a ceníku, již brzy ke stažení.

Inertní odpad je také možné upravit pomocí mobilní drtící linky a třídících linek (přidat specifikace) na požadovanou zrnitost. Takto upravený odpad je poté možné recyklovat.