Nebezpečný odpad je takový odpad, který má negativní vliv na životní prostředí, zdraví lidí nebo zvířat. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí řadou předpisů, které upravují podmínky pro bezpečnou a odbornou manipulaci a možné způsoby jejich úpravy či odstranění.

Mezi nebezpečný odpad patří látky, vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností, jako např. hořlavost, dráždivost, žíravost, ekotoxicita. Seznam všech nebezpečných vlastností je uveden v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Máte nebezpečný odpad a nevíte co s ním?

DEKONTA, a.s. kvalifikovaně zlikviduje jakýkoli nebezpečný odpad. Zneškodňujeme kontaminované materiály, průmyslový, nemocniční a další nebezpečný odpad. Zajišťujeme komplexní servis dle potřeb a požadavků zákazníka:

  • přistavení kontejnerů,
  • nakládka,
  • vážení a přeprava odpadu od zákazníka na místo zneškodnění,
  • úprava odpadu, rozbor a posouzení nebezpečných vlastností,
  • likvidace nebezpečného odpadu.

Samozřejmostí je vedení evidence o nakládání s odpadem dle požadavků vyplývajících z platné legislativy.

 

DSC_0309

Zneškodňujeme nebezpečný odpad na území celé ČR

DEKONTA, a.s. provozuje síť schválených zařízení zneškodňujících nebezpečný odpad na území celé ČR. To nám umožňuje optimalizovat nabídku služeb poskytovaných zákazníkům jak z hlediska nejvhodnějšího způsobu, jak konkrétní nebezpečný odpad odstranit, tak i z hlediska minimalizace přepravních nákladů.

Cenová nabídka

Konkrétní cenovou nabídku na odstranění nebezpečného odpadu Vám zašleme obratem po obdržení Vaší poptávky.

Více informací na téma nebezpečný odpad naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí.