Společnost DEKONTA, a.s. nabízí úpravu odpadů v síti středisek vlastních biodegradačních ploch a ploch ostatních provozovatelů, s nimiž spolupracuje na území celé České republiky. Jejich celková kapacita převyšuje 300 000 tun.

V rámci úpravy odpadů jsou využívány technologie vyvinuté společností DEKONTA, a.s. Jedná se zejména o technologie DEKONTAM 3 a DEKONTAM VOC. Obě metody jsou určené k dekontaminaci zemin a kalů s obsahem ropných látek příp. s obsahem chlorovaných alifatických uhlovodíků.

_DSC8612

Podmínky převzetí odpadů na dekontaminační plochu:

  • Sušina pevného odpadu min. cca 25 % hm.,
  • průměrný obsah nepolárních extrahovatelných látek (NEL) do cca 50 000 mg/kg suš.
  • Obsah solí, těžkých kovů a pH – limity dle III. třídy vyluhovatelnosti (vyhl. 294/20055 Sb, tab. 2.1 příl.2)

Před převzetím odpadů je vyžadován vyplněný základní popis odpadů –
Základní popis odpadu – Biocentrum
Základní popis odpadu – DEKONTA

Pokud máte zájem o úpravu Vašeho odpadu biodegradací, neváhejte nás kontaktovat – info@dekonta.cz

 

[wpgmza id=“2″]