Řešení odpadového hospodářství patří vzhledem ke složitosti platné legislativy, variability spektra produkovaných odpadů a možností nakládání s nimi ke klíčovým oblastem ochrany životního prostředí. Pro naše klienty nabízíme řešení následujících aktivit:

  • zpracování plánů odpadového hospodářství,
  • vedení průběžné evidence odpadů včetně vyhotovení hlášení o produkci a nakládání s odpady a dalších povinných výkazů,
  • zavedení systému nakládání s odpady ve firmách včetně následného poradenství,
  • vyřízení příslušných povolení např. k provozování zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů vč. zpracování a projednání provozních řádů,
  • vyřízení povolení k nakládání s nebezpečnými odpady atp.,
  • zabezpečení funkce odpadového hospodáře pro subjekty povinné dle zákona o odpadech.

 

bagr_I

Reference

.