Společnost DEKONTA, a.s. nabízí v této oblasti následující služby:

  • Regenerace aktivního uhlí ze sorpčních filtrů, tj. odstranění (desorpce) kontaminantu (organických látek) z použité náplně.
  • Regeneraci provádíme jak u volně sypaného sorbentu, tak i u filtračních patron (u volně sypaného materiálu je možno nabídnout výměnný způsob).
  • V případě již opotřebované (neregenerovatelné) náplně zajistíme její zneškodnění v souladu s platnou legislativou (termické zneškodnění).
  • Dodávky nového aktivního uhlí (kvalita a granulace dle požadavku).
  • Dle přání zákazníka je možné dohodnout i zajištění komplexní služby, tj. dopravu k regeneračnímu zařízení a následně zpět, výměnu náplně, měření koncentrací organických látek ve vzdušnině, pravidelnou kontrolu technického stavu sorpčního zařízení, jeho dodávku/optimalizaci apod.

 

 .