DEKONTA, a.s. poskytuje kvalifikované služby v oblasti demolice a bouracích prací, terénní úpravy včetně zpracování a odstranění vzniklé stavební sutě. Jde především o betonové, železobetonové a zděné stavby v jakémkoli rozsahu včetně možných zemních prací.

Pro demolice a terénní úpravy využíváme specializované stavební demoliční techniky. Ruční bourací práce provádíme za pomoci odborných a zaškolených pracovníků.

Terénní úpravy:

 • terénní úpravy rovných i svažitých terénů,
 • terénní úpravy po dokončení stavby domu,
 • hrubé terénní úpravy – modelování terénu, výkopy,
 • jemné terénní úpravy – kultivace povrchu, rovnání terénu pro založení výsadby

Veškeré terénní úpravy provádíme s ohledem na okolní krajinu a zástavbu.

Strojní demolice:

 • železobetonových, betonových, zděných a smíšených staveb včetně základů,
 • ocelových konstrukcí,
 • výškových staveb a komínů,
 • mostních konstrukcí.

Pro strojní demoliční práce využíváme bouracích hydraulických nůžek a bouracích kladiv posazených na těžké stavební mechanizaci. Tuto technologii lze použít pro všechny typy staveb, kde to umožňují místní prostorové podmínky.

Ruční demolice:

 • demolice železobetonových, betonových, zděných a smíšených staveb včetně základů,
 • demolice ocelových konstrukcí,
 • demolice části budovy,
 • bourací práce uvnitř objektů.

Ruční demolice jsme schopni provádět v centrech měst, v hustých zástavbách i na místech nepřístupných stavební mechanizaci nebo tam, kde je to vynuceno okolními podmínkami. Bourací práce provádí zkušení a vyškolení pracovníci s použitím ručního bouracího nářadí.

Postupná demolice za použití malé mechanizace:

 • demolice železobetonových, betonových, zděných a smíšených staveb včetně základů,
 • demolice ocelových konstrukcí,
 • demolice části budovy,
 • bourací práce uvnitř objektů,
 • demolice výškových objektů.

Pokud nelze využít těžké demoliční techniky ani ruční bourání, např. z časového důvodu, lze demolovat objekt postupným bouráním za pomoci malé mechanizace (minibagry). Tuto metodu je vhodné využívat v hustě zastavěných místech, u nepřístupných objektů nebo u výškových budov.

Veškeré demolice a terénní úpravy provádíme s ohledem na ochranu životního prostředí včetně recyklace materiálů a ekologické likvidace nebezpečných odpadů.

Reference
Galerie

.