Společnost DEKONTA, a.s. poskytuje komplexní služby v oblasti geologie, hydrogeologie a souvisejících oborech. Vzhledem k bohatým zkušenostem na území ČR i v zahraničí garantujeme vysokou úroveň a odbornost služeb.

Disponujeme vlastním technickým vybavením. Naše vrtné soupravy umožňují velmi dobrou dostupnost i v obtížných terénech.

Naše služby

Vrtné práce:

Geologické práce a související činnosti:

  • jímací vrty, vrtané studny
  • vrty na vytápění, vrty pro tepelná čerpadla
  • likvidace dešťových a přečištěných odpadních vod
  • vsakovací objekty
  • poradenství, konzultace

Vybraná profesní oprávnění

  • Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
  • Projektování, realizace a vyhodnocování geologických prací
  • Projektová činnost ve výstavbě
  • Podnikání v oblasti nakládání s odpady včetně nebezpečných

Reference
Galerie

.