Zajišťujeme vrtné práce pro hydrogeologické, inženýrskogeologické průzkumy, sanace, dále pro hloubení studní a vrtů pro tepelná čerpadla:

  • Průzkumné vrty: ověření kontaminace, zjištění rozsahu znečištění.
  • Monitorovací vrty: kolísání hladiny podzemní vody, monitoring kvality vod.
  • Sanační vrty: dekontaminace prostředí.
  • Inženýrskogeologické vrty: geologický průzkum, jádrové vrtání.
  • Hydrogeologické vrty: čerpací zkoušky, ověření vydatnosti vrtu.

Související činnosti:

  • odběry vzorků zemin, vod a vzduchu,
  • akreditované laboratorní rozbory,
  • čerpací a stoupací zkoušky, vsakovací zkoušky,
  • geologické průzkumy,
  • dekontaminace lokalit.

 

1-2.