Vrtaná studna může sloužit jako vlastní stabilní zdroj pitné vody na chatě či zahradě. Realizace jímacího vrtu pro zásobování rodinného domu, chaty, případně na zalévání zahrady přináší nezávislost na ostatních a úsporu financí v oblasti zásobování vodou.

Vrtaná studna – výhody:

 • rychlost zhotovení,
 • šetrnost k životnímu prostředí,
 • snadná údržba,
 • dlouhá životnost,
 • vrtaná studna ušetří náklady na vodu.

Nabízíme komplexní služby:

 • návrh parametrů a umístění vrtané studny,
 • ohlášení na příslušných institucích (geologický zákon č. 62/1988 Sb., zákon o hornické činnosti č. 61/1998 Sb.),
 • vrtaná studna od DEKONTA, a.s. splňuje parametry dle ČSN 755115:
  • vrtné práce, možnost průběžného dopažování v nesoudržných horninách,
  • výstroj s atestem na pitnou vodu,
  • obsyp kačírkem pro zajištění stability vrtu a filtrace vody,
  • zajílování svrchní části proti průniku srážkových vod,
  • vyčištění vrtu,
 • hydrodynamické zkoušky pro zjištění vydatnosti vrtu,
 • laboratorní rozbor kvality podzemní vody,
 • hydrogeologický posudek pro získání povolení k odběru vody (vodní zákon č. 254/2001 Sb.),
 • projekt vrtané studny pro získání stavebního povolení (stavební zákon č. 183/2006 Sb.),
 • vyřízení potřebných povolení na úřadech,
 • dokončovací práce,
 • poradenství, konzultace.

studna_vrty_lany

Postup prací při zřízení vrtané studny:

A) Předem povolená stavba – vrtaná studna je realizována na základě stavebního povolení.

Jedná se o předem povolené vodní dílo. Vrtné práce mohou být započaty po získání územního, stavebního povolení a povolení k odběru vody, za cca 3-6 měsíců.

  1. kontakt, schůzka, terénní prohlídka lokality
  2. vypracování hydrogeologického posudku a projektu vrtané studny
  3. podání žádostí na příslušné úřady, získání povolení
  4. realizace vrtané studny
  5. hydrodynamická zkouška pro zjištění vydatnosti vrtu
  6. laboratorní rozbor pro zjištění kvality vody
  7. dokumentace skutečného provedení vrtané studny
  8. kolaudace

B) Hydrogeologický průzkum – vrtaná studna je realizována jako průzkumný vrt.

Průzkumný vrt se provádí na základě geologického zákona č. 62/1988 Sb.
Vrt má charakter jímacího objektu, který se po vyhodnocení převede na vodní dílo. Vrtné práce mohou být započaty po ohlášení a kladném vyjádření příslušných institucí, za cca 2-4 týdny.

 1. kontakt, schůzka, terénní prohlídka lokality
 2. ohlášení a žádosti geologických prací na příslušné úřady
 3. realizace průzkumného vrtu
 4. hydrodynamická zkouška pro zjištění vydatnosti vrtu
 5. laboratorní rozbor pro zjištění kvality vody
 6. vyhodnocení hydrogeologického průzkumu, vypracování hydrogeologického posudku a projektu vrtané studny
 7. podání žádostí na příslušné úřady, získání povolení
 8. kolaudace

Pro více informací na téma vrtaná studna nám můžete také napsat na info@dekonta.cz

.