Vrty pro tepelná čerpadla využívají horninový masiv jako dlouhodobého zdroje tepla nezávislého na klimatických podmínkách. Jedná se o systém země – voda, kterým lze odebírat cca 30 – 80 W/m vrtu. Počet a hloubka vrtů závisí na potřebném výkonu tepelného čerpadla a na hydrogeologických a geologických podmínkách lokality. Obvyklé hloubky vrtů se pohybují od 70 do 140 m. Vrty jsou vystrojeny vertikálními sondami, v nichž jako teplonosné médium obíhá ekologicky nezávadná nemrznoucí směs.

Dalším možným způsobem je systém voda – voda, který spočívá ve využívání tepelné kapacity jímané vody a následném zasakování ochlazené vody zpět do horninového masivu, případně její vypouštění do vodního toku.

Komplexní služby pro vrty na vytápění

 • Dimenzování počtu vrtů a potřebné hloubky vrtů.
 • Ohlášení vrtů na příslušných institucích (geologický zákon č. 62/1988 Sb., zákon o hornické činnosti č. 61/1998 Sb.).
 • Realizace vrtů na vytápění:
  • vrtné práce, možnost průběžného dopažování v nesoudržných horninách,
  • kvalitní certifikovaná výstroj – PE RC 2 x 40 x 3,7 mm, PE RC 4 x 32 x 2,9 mm,
  • tlaková tamponáž vrtů bentonito-cementovou směsí pro zajištění stabilizace vrtů,
  • zajílování svrchní části proti průniku srážkových vod,
  • tlaková zkouška.
 • Hydrogeologický posudek pro získání souhlasu vodoprávního úřadu (vodní zákon č. 254/2001 Sb.).
 • Projekt vrtů pro tepelná čerpadla pro získání územního souhlasu (stavební zákon 183/2006 Sb.).
 • Vyřízení potřebných povolení na úřadech.
 • Poradenství, konzultace.

 

vrty_6

Postup prací při zřízení vrtů pro tepelné čerpadlo:

A) Předem povolená stavba – realizace vrtů na základě souhlasu stavebního a vodoprávního úřadu

Jedná se o předem povolené dílo. Vrtné práce mohou být započaty po získání územního souhlasu a souhlasu vodoprávního úřadu, za cca 3-6 měsíců.

 1. kontakt, schůzka, terénní prohlídka lokality
 2. vypracování hydrogeologického posudku a projektu vrtů
 3. podání žádostí na příslušné úřady, získání povolení
 4. realizace vrtů pro tepelné čerpadlo
 5. dokumentace skutečného provedení vrtů
 6. kolaudace

B) Hydrogeologický průzkum – realizace průzkumných vrtů

Průzkumné vrty se provádí na základě geologického zákona č. 62/1988 Sb.
Vrty jsou po úspěšné realizaci převedeny na stavební dílo/zařízení. Vrtné práce mohou být započaty po ohlášení a kladném vyjádření, za cca 2-4 týdny.

 1. kontakt, schůzka, terénní prohlídka lokality
 2. ohlášení a žádosti geologických prací na příslušné úřady
 3. realizace průzkumných vrtů
 4. vyhodnocení hydrogeologického průzkumu, vypracování hydrogeologického posudku a projektu vrtů
 5. podání žádostí na příslušné úřady, získání povolení
 6. kolaudace

Více na téma hydrogeologický průzkum

 

 .