Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost DEKONTA, a.s. je v oblasti výzkumu a vývoje aktivní i na mezinárodní úrovni. Je členem řady mezinárodních asociací, jako je například NICOLE (www.nicole.org) či IBBS (www.ibbsonline.org).

V posledních letech se společnost podílela/podílí na řešení několika evropských projektů:

  • POLYVER – Production of Polyhydroxyalkanoates from Olive Oil Mills Wastewater; 6. Rámcový program EU (ev.č. 032967); 2006-2008

Koordinátor firma LABOR S.r.l, Itálie (www.labor-eu.net); DEKONTA, a.s. spolupříjemce.

Cílem projektu bylo zavedení nových technologických postupů přepracování odpadních vod z výroby olivových olejů na bázi inovačních a environmentálně příznivých postupů produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA) vybranými baktériemi.

  • EURODEMO – European Demonstration Action for Demonstration of Efficient Soil; 6. Rámcový program EU (ev.č. 003985); 2005-2007

Koordinátor Environment Agency Austria, Rakousko (www.umweltbundesamt.at); DEKONTA, a.s. spolupříjemce.

Projekt byl zaměřen na koordinaci a vzájemnou podporu demonstrace nových a inovačních dekontaminačních technologií na území EU s cílem zvýšení konkurenceschopnosti evropských firem a nárůstu uplatnění inovačních metod v rámci managementu kontaminovaných zemin a podzemních vod.

Na projekt v letech 2009-2012 navázal rakouský národní projekt EURODEMO+; www.eurodemo.info

  • UPSOIL – Sustainable Soil Upgrading by Developing Cost Effective, Biogeochemical Remediation Approaches; 7. Rámcový program EU (ev.č. 226956); 2009-2013

Koordinátor LABEIN-Tecnalia, Španělsko (www.tecnalia.com); DEKONTA, a.s. spolupříjemce.

V rámci projektu byly testovány inovační technologické postupy aplikovatelné in situ s ohledem na fyzikální vlastnosti a biogeochemickou reaktivitu sanované zeminy a kontaminantu. Cílem projektu byl vývoj účinných a finančně výhodných robustních metod remediace zdrojové zóny kontaminace i vlastního kontaminačního mraku.

  • POPELIM – Research and Development of Methods for Persistent Organic Pollutants Elimination; EUROSTARS (ev. č. E!5164); 2010-2012

Koordinátor DEKONTA, a.s.; spolupříjemci Ecoind a S.C DFR SYSTEMS SRL, oba Rumunsko.

Cílem projektu byl vývoj a testování metodiky pro eliminaci hexachlorcyklohexanu (HCH), DDT a jejich degradačních meziproduktů (chlorované deriváty benzenu, DDE, DDD) z životního prostředí.

  • MIP-IN – Validation of the MIP-IN Concept under Different Conditions nad Environments; EUROSTARS (ev. č. E!8246); 2013-2015

Koordinátor Ejlskov A/S, Dánsko (www.ejlskov.com); DEKONTA, a.s. spolupříjemce.

Cílem projektu je otestovat a inovovat novou MIP-IN technologii na pilotních lokalitách a vytvořit prototyp zařízení pro komerční využití. Dále stanovit základní parametry a podmínky použití technologie MIP-IN v reálném kontaminovaném prostředí a vyvinout novou metodiku provádění průzkumu a sanace znečištění, založenou na použití technologie MIP-IN, včetně nových přístupů založených na 3D vizualizaci získaných dat pomocí MIP-IN.

 

 

.