V současné době se společnost DEKONTA, a.s. podílí na řešení následujících výzkumných projektů:

.