Čeští vědci zkoumají účinnost umělých mokřadů na zemědělské půdě

11.09.2019

Zcela nová metodika pro navrhování a budování mokřadů v návaznosti na systémy zemědělského odvodnění je společným cílem expertů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP), České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a dřetovické firmy DEKONTA, a.s.. Unikátní projekt podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) více než 9,5 miliony korun z Programu EPSILON.

Celý článek je zde:

www.agris.cz