O nás

DEKONTA, a.s. je soukromá česká společnost s mezinárodní kvalifikací  založená v roce 1992. V průběhu let se DEKONTA, a.s. stala jednou z předních environmentálních společností ve střední a východní Evropě, která nabízí komplexní balíček ekologických služeb.

Kanceláře společnosti DEKONTA, a.s. se nacházejí v Praze a ve všech významných průmyslových centrech České republiky. Zahraniční aktivity jsou poskytovány prostřednictvím dceřiných společností ve Slovensku, Polsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku a Rumunsku.

Společnost má navíc rozsáhlou síť místních klíčových odborníků v oblasti jihovýchodní a východní Evropy a střední a východní Asie. Tito vysoce kvalifikovaní odborníci nám poskytují logistickou podporu při realizaci našich projektů, jejich kontakty v rámci místních / státních orgánů a institucí, zkušenosti s místními environmentálními problémy a také odborné schopnosti a znalosti týkající se národních právních předpisů v oblasti životního prostředí.

DEKONTA, a.s. má přibližně 200 kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců, včetně projektových manažerů, konzultantů, biotechnologů, technologů a inženýrů chemie, biologů, techniků, hydrogeologů, geologů a laboratorních pracovníků.

Společnost DEKONTA, a.s. klade důraz na zajištění kvality poskytovaných služeb, minimalizaci negativních dopadů svých činností na životní prostředí, jakož i na zlepšení své výkonnosti v oblasti zdraví a bezpečnosti.  Společnost proto zavedla integrovaný systém řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky EN ISO 9001, EN ISO 14001 a ISO 45001. Společenská odpovědnost společnosti se realizuje prostřednictvím dobrovolné iniciativy Responsible Care.

30 let

DEKONTA je soukromá česká společnost s mezinárodní kvalifikací fungující už od roku 1992.

200+ odborníků

Rozsáhlý tým je složen ze zkušených technologů, biologů, geologů, konzultantů a dalších.

5 zemí

Zastoupení v České republice, Rumunsku, Slovensku, Bosně a Hercegovině, Srbsku.

Co děláme

DEKONTA, a.s. poskytuje svým klientům (finančním institucím, vládám, obcím i soukromým investorům) komplexní balíček environmentálních služeb. Dlouhodobé praktické zkušenosti v této oblasti a provádění tisíců projektů dává společnosti DEKONTA, a.s. schopnosti a zkušenosti poskytovat klientům kompletní podporu při nalézání nejvhodnějších řešení problémů souvisejících s životním prostředím, včetně vypracování vysoce technicky a environmentálně šetrného projektu a jeho úspěšné implementace .

DEKONTA, a.s. využívá komplexní materiálové a technické zázemí, které se skládá ze 14 bioremediačních center, chemických a mikrobiologických laboratoří, nákladních automobilů, bagrů, vrtných zařízení, zařízení pro průzkum a sanaci kontaminované půdy a podzemních vod. Jednou ze silných stránek společnosti DEKONTA, a.s. je příznivá kombinace rozsáhlého technologického know-how a zkušeností a dovedností v oblasti řízení mezinárodních projektů v zemích střední a východní Evropy, SNS a Asie.

Naše společnost disponuje s jedním z nejaktivnějších oddělení výzkumu a vývoje v České republice. Každý rok se účastníme několika výzkumných projektů ve spolupráci s českými univerzitami, institucemi a mezinárodními společnostmi a institucemi provádějícími výzkum a vývoj. Úspěšně jsme realizovali projekty v rámci programu EUROSTARS, rámcových programů (FP6, FP7) a projektů NORWAY GRANTS

Balíček environmentálních služeb poskytovaných společností DEKONTA, a.s. je následující:

  • studie proveditelnosti
  • environmentální monitorování a průzkum
  • budování kapacit, organizace a realizace studijních cest
  • odstranění rizikových oblastí (hot spots) včetně rozsáhlých skládek s nebezpečným odpadem
  • kontrola dodržování předpisů (porovnání místních právních předpisů/legislativy EU a standardů Světové banky/IFC v oblasti životního prostředí a sociálních standardů)
  • poradenství v oblasti životního prostředí (ESIA, EHS Due Diligence, EHS audity souladu s právními předpisy, audity udržitelnosti, analýza rizika atd.)
  • vypracování a realizace programů nakládání s odpady
  • úprava a likvidace nebezpečného odpadu
  • výzkum a vývoj nových sanačních technologií