Zarządzenie wodą technologiczną i oczyszczanie ścieków

Nasze rozwiązania i technologie są przeznaczone dla sektora publicznego (niewielkie gminy, szpitale, szkoły), branży hotelarskiej oraz różnych sektorów przemysłu (motoryzacyjny, spożywczy, naftowo-gazowy, petrochemiczny i chemiczny, farmaceutyczny, metalurgiczny). DEKONTA jest w stanie zaoferować rozwiązania „pod klucz”, dbając o wszystkie aspekty projektu.

WODY TECHNOLOGICZNE I UZDATNIANIE WODY

Oferujemy technologie, które są projektowane pod kątem wymaganej jakości wody wyjściowej. W szczególności uwzględniamy dalsze wykorzystania wody - woda pitna, woda zasilająca kotły i generatory, woda procesowa, woda do płukania, woda do nawadniania. Nasz usługi obejmują:

 • Woda chłodząca
 • Demineralizacja i woda wolna od bakterii
 • Zmiękczanie wody i regulacja pH
 • Usuwanie zawiesin stałych
 • Usuwanie azotanów, żelaza i manganu
 • Realizacja i regeneracja odwiertu
 • Systemy nawadniające

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

 • Oczyszczanie wstępne (fizyczne i chemiczne)
 • Usuwanie metali ciężkich
 • Usuwanie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POPs) poprzez fotochemiczne utlenianie z użyciem H2O2/UVC
 • Oczyszczanie biologiczne
 • Dezynfekcja

Oczyszczalnie biologiczne

w naszych oczyszczalniach biologicznych wykorzystujemy naturalne procesy oczyszczania wód zachodzące w przyrodzie. Poprzez ich intensyfikację osiągamy parametry wody wymagane przepisami prawa. Naszą idea są oczyszczalnie wymagające jak najmniejszej liczby urządzeń mechanicznych i zużywające jak najmniejszą ilość energii elektrycznej. W naszym portfolio mamy kilkadziesiąt projektów budowy pasywnych systemów oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland, zrealizowanych w Czech, Polsce oraz innych krajch.   

Oczyszczanie chemiczne

podczas procesu oczyszczania wykorzystuje się reakcje chemiczne związane z procesami fizycznymi w celu wydzielenia zanieczyszczeń. Wydzielone zanieczyszczenia trafiają do osadu, dzięki czemu w znaczący sposób zmniejsza się ilości odpadów, które należy zagospodarować. Może to mieć istotny wpływ na koszty związane z procesem oczyszczania.

Oczyszczalnie biologiczne i chemiczne mogą być projektowane alternatywnie jako stałe konstrukcje lub w formie jednostek kontenerowych, która mogą być transportowane.

Nasze usługi

 • przygotowanie studium wykonalności
 • ustalenie odpowiedniego rozwiązania technicznego oraz wycena kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych
 • badania laboratoryjne i terenowe proponowanych technologii
 • przygotowanie projektu i zabezpieczenie niezbędnych pozwoleń na realizację
 • wdrożenie urządzeń „pod klucz”, szkolenie operatorów oraz monitoring podczas operacji testowych
 • długoletnia eksploatacja i konserwacja sprzętu,

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland.

Oczyszczalnie tego typu odtwarzają naturalne procesy oczyszczania wód zachodzące na obszarach podmokłych (bagnach i torfowiskach). i bardzo proste technologicznie rozwiązanie. Nasza firma koncentruje się na wdrażaniu tzw. hybrydowych oczyszczalni korzeni, które łączą różne technologicznie typy pól filtracyjnych korzeni, osiągając tym samym maksymalną skuteczność oczyszczania. (PDF)

Zalety hybrydowych oczyszczalni ścieków

 • wysoka wydajność usuwania materii organicznej i azotu
 • mogą być budowane na istniejących pojedynczych kanałach
 • woda deszczowa nie wpływa na ich skuteczność
 • pozwalają na dalsze wykorzystanie ścieków, np. do nawadniania
 • koszty są znacznie niższe niż w przypadku konwencjonalnych systemów
 • regularne przeglądy i eksploatacja są czasochłonne i technicznie wymagające
 • poprawa lokalnego mikroklimatu dzięki ewapotranspiracji
 • może być wyposażony w pasywny system odwadniania osadów.

Bioreaktory denitryfikacyjne

Bioreaktory denitryfikacyjne oparte są na zasadzie pasywne systemy oczyszczania ścieków (typu Constructed Wetland) i nadają się do oczyszczania wód gruntowych lub powierzchniowych obciążonych wyższymi stężeniami azotu, ale niskimi stężeniami materii organicznej (np. pola golfowe, odwadnianie rolnicze).

Zalety

 • Zalety bioreaktorów denitryfikacyjnych
 • niskie koszty akwizycji
 • niskie koszty eksploatacji
 • długa żywotność systemu
 • wysoka wydajność systemu w różnych warunkach klimatycznych
 • zwiększa retencję wody w krajobrazie
 • wydobyty materiał może być dalej przetwarzany na glebie jako nawóz

Więcej informacji można pobrać tutaj