Biofiltry

Systemy biooczyszczania gazów odpadowych. Biofiltracja to proces filtracji, w którym zanieczyszczenia ulegają biodegradacji. Rozwiązanie to jest szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu. W przeciwieństwie do technologii konwencjonalnych, takich jak spalanie termiczne i katalityczne, oczyszczanie lub adsorpcja węgla, biofiltracja jest:

  • Wydajna (pełna degradacja złożonych mieszanin zanieczyszczeń);
  • Przyjazna i bezpieczna dla środowiska (przekształcanie zanieczyszczeń w nieszkodliwe produkty, brak odpadów i źródeł spalania);
  • Efektywna kosztowo (niższe koszty inwestycyjne i operacyjne).

Technologia biofiltracji DEKONTA zdobyła unijny znak jakości „Seal of Excellence”, przyznawany przez Komisję Europejską.

Zapewniamy pełen pakiet usług:

  • Projektowanie zgodnie z warunkami panującymi w danym miejscu (zbiorniki żelbetowe, z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej);
  • Testy w skali pilotażowej w zakładzie użytkownika;
  • Produkcja, dostawa, montaż, konserwacja wyposażenia i monitorowanie emisji do atmosfery;
  • Dostawa biobedu (wypełnienie biofiltra + biopreparat) do istniejących biofiltrów;
  • Rekonstrukcja niedziałających biofiltrów.