Skrubery/płuczky

Skrubery z mokrym złożem (płuczki) są powszechnie stosowane do usuwania związków rozpuszczalnych w wodzie i eliminowania cząstek stałych (PM) ze strumienia zanieczyszczonego gazu. Składa się on z komory zawierającej warstwy materiału uszczelniającego o różnym kształcie, zapewniającego dużą powierzchnię kontaktu cieczy z cząstkami. Płyn czyszczący (zazwyczaj woda lub roztwór z dodatkiem substancji chemicznych, w zależności od zanieczyszczeń) jest rozpylany za pomocą dysz na zbity materiał.

Taki system umożliwia ciągłe tworzenie się kropel cieczy szorującej, dzięki czemu powierzchnia cieczy jest nieustannie regenerowana. Zanieczyszczony strumień gazu przepływa do komory (przeciwprądowo do cieczy), a cząsteczki stałe i rozpuszczalne cząsteczki gazu stykają się z warstwą cieczy płuczącej na szczeliwie, a następnie są usuwane poprzez absorpcję lub reakcje chemiczne z cieczą płuczącą. Ciecz krąży ponownie w systemie i jest usuwana tylko wtedy, gdy jest nasycona zanieczyszczeniami.

Zapewniamy:

  • Oczyszczacze jedno- lub wielostopniowe
  • Ustawienia niestandardowe
  • Testy w skali pilotażowej w zakładzie klienta
  • Projektowanie, produkcję, dostawę, montaż, konserwację wyposażenia i monitorowanie emisji do atmosfery