Utleniacze kataliczne

Technologia ta opiera się na rozkładzie zanieczyszczeń zawartych w zużytym powietrzu w podwyższonej temperaturze przy pomocy katalizatora. Jest to proces podobny do konwencjonalnego spalania (utleniania termicznego), z tą różnicą, że zastosowanie wydajnego katalizatora umożliwia obniżenie wymaganej temperatury spalania o setki stopni Celsjusza. Dzięki temu można zaoszczędzić znaczne ilości energii.

Nasze utleniacze katalityczne mogą być stosowane do usuwania praktycznie wszystkich lotnych lub nisko lotnych związków organicznych (VOCs / SVOCs), w tym chlorowanych lub innych niebezpiecznych pochodnych w stężeniach do 10 000 ppm. Stosujemy specjalne tlenki metali przejściowych, które mają lepszy stosunek ceny do wydajności niż metale szlachetne, takie jak platyna czy pallad (które są stosunkowo drogie i wrażliwe na dezaktywację).