Moldova/Cismichioi

Reduction of risks associated with hazardous waste landfill in Cismichioi

Klíčová slova

investigation, POPs, risk assessment, feasibility study

Popis projektu

The objective of the project is to find a conceptual solution for the hazardous waste landfill in Cismichioi. Within the project a detailed site investigation is realized including geophysical survey, drilling works, soil, water, bottom sediments, building constructions and waste sampling, hazardous waste inventory, air quality monitoring and laboratory analysis. Based on the investigation results the environmental and health risk assessment and feasibility study will be elaborated. These outputs will constitute a fundamental basis for the preparation of the project documentation for the remediation of the site.

Typ služeb

  • geophysical survey
  • drilling works soil, water, bottom sediments, building constructions and waste sampling
  • hazardous waste inventory
  • air quality monitoring
  • laboratory analysis
  • environmental and health risk assessment elaboration
  • feasibility study will be elaboration

Země/Lokalita

Moldova/Cismichioi

Hodnota zakázky

613,000 EUR

Počet zaměstnanců DEKONTA

25 staff months

Funkce zaměstnanců

Ondřej Urban - Project Manager

Jiri Kubricht - Deputy Project Manager

Klient

Czech Development Agency
Nerudova 3, 118 50 Praha 1
The Czech Republic

Přidružení konzultanti / subdodavatelé

ALS Laboratories

Kontaktní osoba

Ms. Jana Kacirkova
Tel: +420 251 108 120
E-mail: kacirkova@czda.cz

Podpis

Jan Vaněk, MBA
Head of Environmental Projects Division and Member of the Board of Directors