Investigare și remediere amplasamente contaminate

Oferim clienților noștri soluții complexe specifice amplasamentului, care abordează toate aspectele procesului de remediere - de la investigarea si evaluarea amplasamentului și studii de fezabilitate până la evaluarea riscurilor, selectarea solutiilor de remediere fezabile, proiectarea acestora  și managementul proiectului pana la ecologizarea amplasamentului. 

Putem oferi următoarele servicii:

INVESTIGAREA AMPLASAMENTELOR CONTAMINATE

 • Investigarea amplasamentelor contaminate și evaluarea poluării mediului (includ realizarea forajelor de prelevare probe sol și/sau probe apă subterană)
 • Testarea calității apei și modelarea hidrogeologică
 • Lucrări de foraj pentru eșantionare sol - unitate de foraj Geoprobe® (PDF)
 • Investigare in timp real tip MIP (Membrane Interface Probe)
 • Elaborare studii de mediu: Studii de evaluare a riscului, Studii de evaluare a impactului asupra mediului, Audituri de mediu, Environmental Due Diligence
 • Proiectare soluții de remediere: Studii de fezabilitate, Proiecte tenice de remediere, etc.
 • Activitati de cercetare in laboratoarele proprii din Republica Ceha
 • Analize fizico-chimice si microbiologice, etc.

REMEDIERE AMPLASAMENTE CONTAMINATE

 • Management integrat al amplasamentelor contaminate
 • Aplicarea tehnologiilor de remediere in situ și ex-situ
  • remedierea terenurilor contaminate (bioremediere, extracția vaporilor din sol, bioventilație)
  • remedierea apelor subterane contaminate (in-situ, pompare și tratare)
  • studii de fezabilitate și proiecte tehnice de remediere
  • monitorizare post-remediere
 • Testare de laborator și testare pilot a tehnologiilor de remediere
 • Abordări ecologice și durabile de bioremediere (PDF)
 • Soluții inovatoare de remediere
 • Negocieri de reglementare, relații comunitare și implicarea părților interesate