Akreditované laboratorní služby a monitoring emisí

Našim klientům poskytujeme akreditované analytické a mikrobiologické analýzy v oblasti ochrany životního prostředí.

Laboratoře jsou provozovány v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Nabízíme především následující služby:

 • fyzikálně-chemické analýzy
 • mikrobiologické analýzy (PDF) – odesílání dat do databáze Pitná Voda (PiVo)
 • akreditovaný odběr vzorků odpadů půdy, sedimentů, podzemních, odpadních, pitných a bazénových vod
 • identifikace látek nebo směsí látek

Měření emisí

Měření emisí, imisí a kvality ovzduší pomocí moderního technického vybavení a na základě rozsáhlých zkušeností pracovníků měřící skupiny je zárukou vysoké kvality a flexibility služeb poskytovaných společností DEKONTA, a.s. (PDF).

Biotechnologická laboratoř (osvědčení)

Laboratoř úzce spolupracuje s oddělením výzkumu a vývoje společnosti DEKONTA, a.s. a nabízí širokou škálu služeb nejen v oblasti biotechnologií:

 • laboratorní testy aerobní biodegradace (PDF)
 • laboratorní testy podporované anaerobní biodegradace (PDF)
 • laboratorní test chemické oxidace (ISCO – PDF)
 • laboratorní testy chemické redukce (ISCR – PDF)
 • laboratorní testy solidifikace/stabilizace odpadů (PDF)
 • laboratorní testy v oblasti úpravy ropných kalů
 • bakteriální preparáty pro biologické čištění
 • termální desorpce odpadů

Terénní měření

Jedinečná mobilní zařízení umožňují provozní měření na lokalitách:

 • Ramanův spektrometr - identifikace více než 6 000 organických a anorganických látek včetně výbušnin a drog
 • analyzátor XRF DELTA Classic - poskytuje rychlou a nedestruktivní prvkovou analýzu a analýzu kovu od Mg do U (PPM až 100%)
 • Ecoprobe 5 - jedinečná kombinace PID a IR detektoru umožňuje in situ detekci VOC, měření skládkových plynů, kvantifikaci metanu

Další informace ke stažení naleznete ZDE