Čištění odpadního vzduchu

Stěžuje si Vaše okolí na nepříjemný zápach z Vašeho provozu? Produkuje Vaše společnost odpadní vzduch s obsahem těkavých organických látek (VOC) nebo pachových látek jako je amoniak (NH3) a sirovodík (H2S)? Splňuje Váš výrobní provoz národní a evropská nařízení ohledně emisí do atmosféry? Nebo byste chtěli zlepšit ekologickou udržitelnost a snížit uhlíkovou stopu Vašeho podniku?

OVĚŘENÁ ŘEŠENÍ ELIMINACE EMISÍ DO OVZDUŠÍ

DEKONTA je mezinárodní („celosvětově působící“) dodavatel systémů a zařízení pro čištění odpadního vzduchu z průmyslových provozů.

Naše společnost realizuje politiku neustálého vývoje. V této souvislosti naše oddělení Výzkumu a vývoje podalo více než 50 patentů, což vedlo k mnoha inovacím i v oblasti čištění odpadního vzduchu.

Nabízíme a dodáváme nákladově a zároveň provozně vysoce efektivní řešení pro eliminaci emisí těkavých organických látek a dalších organických i anorganických polutantů nebo jejich směsí z odpadního vzduchu.

Poskytujeme individuální přístup pro řešení problému s návrhem vhodné koncové technologie.

VYUŽITÍ

Mezi naše klienty patří středně velké i velké nadnárodní společnosti z různých průmyslových odvětvích, jako jsou:

  • strojírenský a automobilový průmysl (zejména lakovny)
  • výroba kompozitů (laminátovny)
  • provozy potiskových technologií
  • čistírny odpadních vod
  • kompostárny a třídírny odpadů
  • bioplynové stanice
  • papírny a dřevozpracující průmysl
  • farmaceutický a kosmetický průmysl
  • potravinářství a zpracování tabáku
  • živočišná výroba, jatka a kafilérie